Begravningen är en del av sorgearbetet och det är viktigt att den avlidna ett vackert avsked. Att planera en begravning samtidigt som du sörjer personen som gått bort är svårt. Att ta hjälp av en professionell begravningsbyrå är oftast det bästa sättet för att få avlastning i planeringsarbetet så att du själv får utrymme att sörja.

En begravning arrangeras strax efter den avlidna personens bortgång. Det finns knappt tid för sorgarbete innan det är dags att boka kyrka, planera och boka kista, och boka blomsterarrangemang. Det bästa är att ta hjälp av en begravningsbyrå som hjälper den närstående familjen att arrangera en vacker och omsorgsfull begravning. Här kan du läsa mer om du kan hantera sorgen samtidigt som du planerar en begravning..

Anlita en begravningsbyrå

Closeup,Shot,Of,A,Colorful,Casket,In,A,Hearse,OrGenom att anlita en professionell begravningsbyrå kan den sörjande familjen få mer utrymme att bearbeta sorgen. Med Fenixbegravning.se kan ni enkelt planera begravningen i lugn och ro hemifrån om ni önskar. De erbjuder en heltäckande begravningstjänst med lyhörda medarbetare som ser till att begravningen sker i enlighet med familjens önskemål. Vad de bland annat kan hjälpa till med är följande:

  • Kyrklig begravning
  • Borglig begravning
  • Juridisk hjälp, exempelvis arvskifte och förvaltning av dödsbo
  • Rådgivning och stöd

De har även erfarenhet av att arrangera begravningar i coronatider och kan informera familjen om rådande restriktioner.

Ge dig tid och utrymme för sorgarbete

Sorgen påverkar hur din kropp mår och fungerar. Det är viktigt att ge dig själv tid och utrymme för att bearbeta sorgen. Du kan exempelvis känna dig orkeslös, få sämre immunförsvar och koncentrationssvårigheter. Det är också vanligt att känna skuldkänslor och känslorna kan växla snabbt. Sorgen påverkar den dagliga stresshanteringen vilket i sin tur kan göra kroppen mer mottaglig för infektioner. Med andra ord måste du ge dig själv tid att hantera sorgen. Det kommer att vara en tuff period och det krävs tid att bearbeta. Vid förlust av en nära anhörig eller vän kan du inte alltid styra över de känslor, tankar och kroppsliga reaktioner som sker. Sorgen ser olika ut för olika personer och du bör ge dig själv möjlighet att sörja på ett sätt som känns bra för just dig.