Många län i Sverige har länge haft brist på personal inom vården, vilket har stärkt behovet av bemanningsföretag. En större frihet och bättre lön har också gjort att allt fler sjuksköterskor valt att gå över till bemanningsföretag.

Under det senaste decenniet har vår vårdbemanning i Sverige gått igenom stora förändringar. Det har skett en stor ökning av bemanningssjuksköterskor när personal inom vården har tröttnat på låga löner och en stressig arbetsmiljö.

Jobba som bemanningssjuksköterska

Under 2000-talet har de skånska bemanningsföretagen mer än fördubblat sin omsättning. Arbetsförhållandena på Skånes universitetssjukhus har förbättrats för sjuksköterskan Åsa Liedbergius som sade upp sig från regionen och i stället blev bemanningsanställd. Hon beskriver hur arbetsbördan lättade.

En studie från Luleå Tekniska Universitet visar också att många inhyrda specialistsjuksköterskor upplever det som mer flexibelt att arbeta inom bemanning. Lönen är också högre och utvecklingsmöjligheterna fler.

Hitta fördelar med att arbeta inom bemanning

Behovet av sjuksköterskor har ökat sedan flera år tillbaka. Många väljer att lämna landstinget i Kalmar län och går över till bemanningsföretag. Fördelarna anses vara:

  • Högre lön
  • Mindre ansvar för områden utanför yrkesrollen
  • Större fokus på patientnära jobb

Andréa Berg arbetar på ett bemanningsföretag som sjuksköterska. Hon uppger att hon nu fått dubbel timersättning jämfört med när hon var fast anställd. Som hyrsköterska får hon alltså dubbelt betalt, men slipper ändå det extra ansvar hon hade tidigare där hon också fick sköta lokalvård och renhållning med mera. Hon kan nu i stället gå till sin arbetsplats och där utföra det patientnära jobb som hon vill syssla med. Hennes patienter får god vård och sina mediciner i rätt tid.

Det som lockar sjukvårdspersonal att arbeta inom bemanningsbranschen är arbetsmiljön. Det finns större utvecklingsmöjligheter, fler arbetsplatser och personalen kan gå utbildningar för att bredda sin kompetens. Det upplevs också som mer flexibelt. I dag vill vårdpersonal kunna välja sin lön, sin arbetsplats och sina uppgifter. När det är en så stor efterfrågan på sjuksköterskor finns det en större trygghet i att våga prova nya anställningsformer. Jobben finns på marknaden och ger en större flexibilitet än tidigare för de som arbetar inom sjukvården.