Säsongsinfluensan är den influensa som kommer varje år, oftast under vinterhalvåret. Influensan orsakas av virus som ger dig en infektion och du kan får symtom som hög feber, huvudvärk, muskelvärk och halsont. För den som är i riskgrupp men det vara liv och död att vaccinera sig mot influensan! 

I den rådande coronapandemi som vi har just nu är det inte helt lätt att skilja på den vanliga säsongsinfluensan och covid-19. Har du influensaliknande symtom ska du därför alltid stanna hemma så att du inte riskerar att smitta någon annan. På doktor.se/fakta-rad/influensa/ kan du alltid läsa om influensa och få råd på vad du kan göra om du drabbas. Du kan även alltid höra av dig till doktor.se för att få hjälp av en läkare.

sjuk kvinnaSå skiljer du på Corona och säsonginfluensa

Covid-19 och vanliga influensan har många symtom som liknar varandra vilket gör det svårt att skilja på sjukdomarna. Symtom som rapporterats mycket vid Corona är att man tappar likt och smak samt att man får andningssvårigheter. Får du några av dessa symtom är det därför troligt att du har fått Corona. I vissa regioner kan du enkelt beställa hemtest eller göra ett drive-in test som snabbt visar om du har Corona eller inte. Har du några förkylningssymtom kan det därför vara bra att ta ett sådant test för att utesluta detta.

Vaccinera dig om du tillhör en riskgrupp

Enligt de senaste rapporterna verkar årets vanliga influensa vara mildare än tidigare år men trots detta är det viktigt för de som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig. Detta framförallt för att inte riskera att belasta sjukvården som redan har mycket med Corona. Dessutom är det viktigt att de i en riskgrupp inte drabbas dubbelt av både influensa och covid-19.

Från och med den 3 november går det att vaccinera sig mot influensan.